reprezentacja i reklama, koszty reprezentacji, koszty reklamy
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (407) z dnia 1.12.2015

Wydatki na upowszechnianie firmowego logo

Spółka z o.o. wzięła udział w akcji charytatywnej. Podczas tej akcji organizowany był konkurs dla osób niepełnosprawnych, na który przekazała nagrody dla zwycięzców, tj. plecaki i torby z logo firmy. Nie zawarła w tym przedmiocie żadnej umowy z organizatorem imprezy. Czy wydatki związane z zakupem plecaków i toreb przekazanych w formie nagród można zaliczyć do kosztów podatkowych spółki?

Wydatki na upowszechnianie firmowego logo
rys. Wydatki na upowszechnianie firmowego logo

Tak, jeżeli są to wydatki poniesione na rozpowszechnianie logo spółki, to mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Stosownie do art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Definicja kosztów podatkowych sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej ocenie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku między poniesionym kosztem a powstaniem przychodu lub zabezpieczeniem źródła uzyskiwania przychodów. Kosztem uzyskania przychodów będą przy tym zarówno wydatki, których poniesienie bezpośrednio przekłada się na uzyskanie konkretnych przychodów, jak i te, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia.

Na podstawie utrwalonych poglądów orzecznictwa i doktryny można wskazać następujące warunki uznawania wydatków za koszt podatkowy, a mianowicie wydatek:

 • musi mieć na celu uzyskanie przychodów, ewentualnie zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów,
   
 • powinien mieć związek z działalnością gospodarczą podatnika,
   
 • musi być dokonany z majątku podatnika i mieć ostateczny charakter,
   
 • powinien być właściwie udokumentowany,
   
 • nie może być wyłączony z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 16 ust. 1 updop.

Na tle przedstawionego w pytaniu stanu faktycznego należy uwzględnić przepis art. 16 ust. 1 pkt 28 updop. Stanowi on, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Celem wydatków na reprezentację jest stworzenie i utrwalenie właściwego wizerunku firmy. Właściwy wizerunek to taki, który może sprawić, że kształtowany dzięki reprezentacji obraz przedsiębiorcy przełoży się na nabywanie jego produktów lub usług. Świadome kształtowanie więc właściwego wizerunku przez podatników ma na celu stworzenie takiego wyobrażenia o przedsiębiorcy, które spowoduje pozytywne jego postrzeganie przez osoby zewnętrzne i będzie zachętą do podjęcia rozmów, współpracy, zakupów jego produktów czy usług. W opisanym stanie faktycznym przekazanie towarów na nagrody nie było więc związane z reprezentacją spółki.

Należy natomiast zastanowić się, czy w sprawie nie mamy do czynienia z reklamą.

Reklama to działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług. Pod pojęciem reklamy należy rozumieć działania podmiotu gospodarczego, mające na celu kształtowanie popytu na dane towary, usługi lub markę, poprzez zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do nabywania towarów i usług tego podmiotu. Może być ona realizowana za pomocą rozmaitych środków wyrazu oraz przy użyciu zróżnicowanych środków przekazu, w tym poprzez prezentowanie danego towaru lub usługi, jego cech jakościowych, użytkowych lub konsumpcyjnych, zalet technicznych, estetycznych lub zdrowotnych, rozwiązań nowoczesnych czy modnych, a także poprzez rozpowszechnianie logo firmy. Można wobec tego wyróżnić reklamę towaru, usługi, a także reklamę firmy (przedsiębiorstwa).

Jeżeli celem opisanego działania spółki jest rozpowszechnianie logo firmy, to wydatki na wytworzenie towarów zaopatrzonych w takie logo, przekazanych na nagrody dla zwycięzców w konkursach organizowanych w ramach imprezy charytatywnej, kwalifikowane mogą być jako wydatki na reklamę, które można z kolei zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

 Więcej na stronie www.PodatekDochodowy.pl - sprawdź!
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60