reprezentacja i reklama, koszty reprezentacji, koszty reklamy
A A A

Poradnik VAT nr 4 (412) z dnia 20.02.2016

Prezenty przekazywane kontrahentom firmy

Przekazujemy kontrahentom prezenty w postaci artykułów spożywczych, głównie alkoholu. Czy możemy odliczyć VAT od tego zakupu?

Zasadą jest, że prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od nabywanych towarów i usług uzależnione jest od związku zakupu z czynnościami opodatkowanymi (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT).

Od tej zasady są jednak pewne wyjątki, a jeden z nich dotyczy zakupu usług gastronomicznych. Stosownie bowiem do art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do nabywanych usług noclegowych i gastronomicznych (z wyjątkiem, który nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie). Zatem nie podlega odliczeniu VAT naliczony od zakupu poczęstunku w restauracji.

W opisywanej w pytaniu sytuacji, nie powinno być natomiast wątpliwości, iż podatnik może odliczyć VAT naliczony od wydatków na zakup alkoholu, który następnie w postaci prezentu przekazany jest kontrahentom firmy. Działanie takie - zdaniem redakcji stanowi formę reklamy, czyli jest to czynność związana z działalnością firmy.

W związku z tym, jeśli podatnik prowadzi sprzedaż opodatkowaną, to zakup prezentów w postaci alkoholu dla kontrahentów uprawnia go do odliczenia podatku VAT.

Słuszność prezentowanego przez nas stanowiska potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 11 października 2011 r., nr IPTPP2/443-303/11-4/AW, w której czytamy m.in.:

"(...) zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca przekazuje nieodpłatnie swoim kontrahentom w formie prezentu alkohol, co jak wskazał Zainteresowany, służy nawiązaniu bądź podtrzymaniu dobrych relacji z kontrahentami, a więc można przyjąć, iż przekazanie to związane jest, co prawda pośrednio, z czynnościami opodatkowanymi. Zaznaczyć należy, że ustawodawca nie precyzuje w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek ten może być bezpośredni lub pośredni. Zatem przy nabyciu przedmiotowego alkoholu Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. (...)"

Należy przy tym pamiętać, że jeśli zakup prezentów (niespełniających definicji prezentów o małej wartości, o której mowa w art. 7 ust. 4 ustawy o VAT) dla kontrahentów uprawnia do odliczenia podatku VAT, to ich późniejsze przekazanie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

listopad 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60