reprezentacja i reklama, koszty reprezentacji, koszty reklamy
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (881) z dnia 20.06.2015

Towary przeznaczone na reklamę

Jesteśmy spółką z o.o. prowadzącą handel detaliczny artykułami spożywczymi i przemysłowymi. Towar z magazynu ma zostać przeznaczony na próbki towaru, (tj. dwa opakowania towaru po 5 kg każde będzie rozsypywane w małe słoiczki; wartość jednego to 5 zł) i rozdawane klientom jako reklama tego towaru. W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych ww. reklamę?

Co do zasady przyjmuje się, że koszty reklamy zaliczane są do kosztów okresu, w którym reklama miała miejsce.

Reklama to rozpowszechnianie informacji o danym towarze w celu zwrócenia na niego uwagi i zachęcenia do jego zakupu. Służą do tego m.in. przekazywane próbki towarów, plakaty, ulotki, napisy, ogłoszenia w prasie i w radiu. Celem reklamy jest zazwyczaj przekonanie odbiorców o zaletach produktu. Poprzez przekazanie pozytywnych informacji, producent stara się zainteresować towarem potencjalnych klientów, wzbudzić pragnienie posiadania produktu i w ten sposób doprowadzić do zawarcia transakcji kupna-sprzedaży. Biorąc powyższe pod uwagę, przekazanie małych ilości towarów (w opakowaniach niehandlowych), o czym mowa w pytaniu, zachęcających klientów do zakupu tych towarów, należy zaliczyć do kosztów reklamy.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym (art. 20). Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody źródłowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, zawierające elementy określone w art. 21. Księgi rachunkowe - zgodnie z ustawą o rachunkowości - powinny być prowadzone rzetelnie, tj. w taki sposób, aby dokonane w nich zapisy odzwierciedlały stan rzeczywisty.

Ustawa o rachunkowości nie reguluje wprost sposobu ewidencjonowania i rozliczania kosztów reklamy. Dlatego też w tym przypadku należy stosować ogólne zasady rachunkowości. Generalnie przyjmuje się, że koszty reklamy zaliczane są do kosztów okresu, w którym reklama miała miejsce.

Natomiast przepisy art. 7 ust. 3 ustawy o VAT wskazują, że regulacja zrównująca czynności nieodpłatne z odpłatnymi dostawami nie ma zastosowania do przekazywanych prezentów o małej wartości oraz próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. Oznacza to, że tylko próbki i prezenty o małej wartości nie podlegają VAT.

Definicja próbki znajduje się w art. 7 ust. 7 ww. ustawy. Pod tym pojęciem kryje się egzemplarz albo niewielka ilość towaru, która pozwala na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci. Przekazanie takiej próbki musi służyć promocji określonego towaru i nie powinno zaspokajać potrzeb odbiorcy. Wyjątkiem są tu sytuacje, kiedy zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Dlatego też ujęcie w księgach rachunkowych przekazanych klientom w formie próbek towarów z własnego magazynu na cele reklamy powinno przebiegać następująco:

      - Wn konto 40-9 "Pozostałe koszty rodzajowe",
      - Ma konto 33 "Towary" (w cenach ewidencyjnych
         skorygowanych o odchylenia od tych cen).
 Więcej na stronie www.PodatekDochodowy.pl - sprawdź!
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60