reprezentacja i reklama, koszty reprezentacji, koszty reklamy
A A A

Gazeta Podatkowa nr 59 (1204) z dnia 23.07.2015

Opłaty z tytułu reklamy napojów alkoholowych

W myśl obowiązujących przepisów podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych zobowiązane są do wnoszenia z tego tytułu specjalnej opłaty w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi. Środki te wpłacane są na wyodrębniony rachunek utworzony w tym celu przez Ministra Sportu i Turystyki RP.

Reklama alkoholu

Za reklamę napojów alkoholowych traktować należy publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących takie napoje, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służących popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych. Reklamy takiej nie stanowi natomiast rozpowszechnianie informacji używanych do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowym.

Z definicji tej wynika jednoznacznie, że każde działanie prowadzące do publicznego rozpowszechniania znaków towarowych napojów alkoholowych należy uznać za przejaw reklamy.

W praktyce kwestia reklamy napojów alkoholowych i konieczność regulowania z tego tytułu stosownej opłaty budzi wiele niejasności. Zdarza się również, że sądy wydają w tym zakresie rozbieżne orzeczenia.

Pub zobowiązany do opłaty

Opłaty z tytułu reklamy napojów alkoholowych zobowiązany jest dokonywać każdy podmiot, który w swoim lokalu upowszechnia nazwę piwa czy logo jego producenta. Taki wniosek płynie z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego wydanego w dniu 31 marca 2015 r., sygn. akt II FSK 707/13.

Sytuacja dotyczyła podmiotu prowadzącego pub, który świadczył usługę reklamy piwa poprzez uwidacznianie marki piwa i nazwy jego producenta na dystrybutorach, szklankach i podkładkach używanych w lokalu.


Opłatę wnosi się najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, w którym powstał obowiązek złożenia deklaracji DRA-1.

Wynajem powierzchni reklamowej

Opłatę musi też wnieść ten, kto dokonuje wynajmu powierzchni, na której zamieszczona zostaje reklama. Jak wskazał WSA w Krakowie w wyroku z dnia 8 grudnia 2010 r., sygn. akt I SA/Kr 1684/10, opłatę muszą regulować wszelkie podmioty wykonujące czynności zmierzające do upublicznienia, rozpowszechnienia materiałów reklamowych, które za swój przedmiot mają znaki towarowe napojów alkoholowych i symbole graficzne z nimi związane. Taką czynnością jest wynajem powierzchni reklamowej oraz zamieszczenie materiałów reklamowych o wskazanej treści na wynajętych powierzchniach. Tym samym wszelkie podmioty wynajmujące bilboardy pod reklamę muszą wnosić opłatę.

Natomiast odmienny wyrok w tym zakresie wydał Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 11 stycznia 2013 r., sygn. akt II FSK 988/11. Uznał on bowiem, że reklamy napojów alkoholowych nie można utożsamiać z umową najmu lub dzierżawy, na mocy których spółka udostępnia kontrahentowi powierzchnię reklamową - wyznaczone miejsca na ścianach, podłogach czy też wiszące plansze. Nie samo zawarcie umowy, a dopiero ustalenie, że dodatkowo w ramach jej realizacji (dodatkowe postanowienia umowne) mogło dojść do świadczenia przez spółkę usług reklamy napojów alkoholowych, wywołuje po jej stronie obowiązek wniesienia stosownej opłaty.

Ze stanowiskiem tym nie zgadza się natomiast resort finansów, który w wydawanych interpretacjach indywidualnych twierdzi, iż podmioty, w tym m.in. sklepy, wynajmujące powierzchnię pod reklamę zobowiązane są do ponoszenia opłat z tego tytułu.

Formalności

Opłatę wnosi się na wyodrębniony rachunek Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego - nr rachunku 48 1130 1017 0200 0000 0013 7186. Ponadto należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla podatku VAT zbiorczą deklarację miesięczną dotyczącą omawianej opłaty (DRA-1) w terminie do 20. dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym powstał obowiązek wystawienia faktury za usługę reklamy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.


Wzór deklaracji DRA-1 dostępny jest w serwisie: www.druki.gofin.pl, w dziale Inne druki.


Opłata ta stanowi dla podmiotu zobowiązanego do jej wniesienia koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art.15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.) lub art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.)

www.ReprezentacjaiReklama.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekDochodowy.pl - sprawdź!
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.