reprezentacja i reklama, koszty reprezentacji, koszty reklamy
A A A

Poradnik VAT nr 15 (399) z dnia 10.08.2015

Prezenty przekazywane kontrahentom oraz gościom firmy

Spółka wręcza swoim gościom i kontrahentom kwiaty. Czy takie przekazanie podlega opodatkowaniu VAT?

Kwiaty przekazywane kontrahentom oraz gościom firmy
rys. Kwiaty przekazywane kontrahentom oraz gościom firmy

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT należy rozumieć również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności przekazanie lub zużycie towarów m.in. na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, a także wszelkie inne darowizny – jeżeli podatnikowi przysługiwało w całości lub w części, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Z powyższego zatem wynika, że nieodpłatne przekazanie prezentów, np. kwiatów podlega co do zasady opodatkowaniu podatkiem VAT.

Podatnik może jednak skorzystać z regulacji pozwalającej na wyłączenie tej czynności z opodatkowania, jeśli przekazywany nieodpłatnie towar spełnia kryteria prezentu o małej wartości, a jego przekazanie dokonywane jest na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Przez prezenty o małej wartości – stosownie do art. 7 ust. 4 ustawy – rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

2) których przekazania nie ujęto w powyższej ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

W pierwszej kolejności należy więc uznać, iż na podatniku będzie ciążył obowiązek naliczenia podatku VAT należnego w sytuacji, gdy wręczane klientom prezenty (kwiaty) nie będą spełniały definicji prezentu o małej wartości. Obowiązek opodatkowania tego przekazania powstanie na podstawie ww. art. 7 ust. 2 ustawy VAT.

Jednak jeśli mieszczą się one w tej definicji, to podatnik nie będzie zobowiązany do wykazywania VAT należnego od tych nieodpłatnych przekazań.

Jak wspominano na wstępie opodatkowanie nieodpłatnych przekazań towarów jest uzależnione od tego, czy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT od ich nabycia. Z kolei prawo do odliczenia jest uzależnione do tego, czy taki zakup był związany z czynnością opodatkowaną.

Należy zwrócić uwagę, że w tego rodzaju sytuacjach możliwe są dwa rozwiązania. Po pierwsze podatnik może uznać, że kupowane towary, które następnie mają zostać nieodpłatnie przekazane w formie prezentów, nie będą związane z działalnością podlegającą opodatkowaniu – wówczas podatnik nie będzie miał prawa do odliczenia podatku. Jest to konsekwencją planowanego przeznaczenia towaru dla celów czynności nieopodatkowanych. W takim przypadku z uwagi na brak prawa do odliczenia podatnik nie będzie musiał opodatkowywać nieodpłatnego przekazania towarów. Z kolei związek z czynnościami nieopodatkowanymi potwierdzać będzie brak prawa do odliczenia VAT.

W drugim przypadku podatnik może uznać, że skoro zakup towarów służy wyłącznie prowadzonej przez niego działalności opodatkowanej ma prawo do odliczenia VAT. W konsekwencji zakup tych towarów, przeznaczonych następnie do nieodpłatnego przekazania, będzie łączył się z prawem do odliczenia podatku naliczonego. Z kolei prawo do odliczenia przy zakupie będzie skutkować tym, że czynność nieodpłatnego przekazania trzeba będzie opodatkować.

Co do zasady rezultat ekonomiczny w obu przypadkach jest taki sam.

Reasumując

Zdaniem redakcji przekazanie kwiatów kontrahentom oraz gościom firmy jest formą reklamy i reprezentacji, czyli jest to czynność związana z działalnością firmy. W związku z tym, jeśli firma prowadzi sprzedaż opodatkowaną, to zakup prezentów dla kontrahentów uprawnia do odliczenia VAT naliczonego i jednocześnie zobowiązuje do wykazania podatku należnego od ich przekazania (jeśli nie spełniają one definicji prezentów o małej wartości).

 Więcej na stronie www.PodatekDochodowy.pl - sprawdź!
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60