reprezentacja i reklama, koszty reprezentacji, koszty reklamy
A A A

Gazeta Podatkowa nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017

Wydatki na imprezę promocyjną a koszty podatkowe

Organizacja imprezy związanej z otwarciem nowego zakładu ma niewątpliwie związek z działalnością gospodarczą prowadzoną przez firmę i stanowi okazję do promocji i reklamy nie tylko produkowanych przez nią wyrobów, ale również jej marki. Takie wydarzenie ma ponadto wydźwięk pozytywny społecznie i przekłada się na relacje z instytucjami okołobiznesowymi, w tym m.in. władzami lokalnymi. Z tego względu wydatki związane z organizacją takiej imprezy podlegają rozliczeniu w firmowych kosztach podatkowych.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Spółka z o.o. występująca z wnioskiem o wydanie interpretacji uruchomiła nowy zakład produkcyjny. Inwestycja ta w opinii spółki wpłynie na rozwój jej działalności, w szczególności na pozyskanie nowych nabywców oferowanych przez nią produktów. Realizacji inwestycji towarzyszyć będzie także wzrost zatrudnienia. We wrześniu 2016 r. spółka zorganizowała uroczyste otwarcie zakładu. Celem uroczystości była promocja tego przedsięwzięcia oraz produktów spółki, które wytwarzane będą na terenie zakładu. W trakcie imprezy spółka promowała się jako producent nowoczesnych produktów zaspokajający potrzeby klientów oraz jako dobry pracodawca na lokalnym rynku pracy, a także wiarygodny kontrahent i partner biznesowy.

Pomimo tego, że wstęp na wydarzenie nie był ogólnodostępny, głównym założeniem spółki było nadanie mu charakteru reklamy publicznej. Spółka zaprosiła na nie pracowników wraz z rodzinami, kontrahentów oraz potencjalnych nowych klientów, a także władze lokalne. Organizacja wydarzenia została sfinansowana ze środków obrotowych spółki. Spółka poniosła wiele wydatków, m.in. na nagłośnienie, tłumaczenie dla zagranicznych gości, przewodniki po zakładzie, katering, występ zespołu pieśni i tańca, zabawy dla dzieci, drobne upominki z logo, fotografa, wykonanie filmu promocyjnego oraz konferencję prasową.

Mając wątpliwości, czy wydatki te powinna uznać za wyłączone z kosztów podatkowych wydatki reprezentacyjne, czy też zakwalifikować je jako zaliczane do tej kategorii koszty reklamy, o rozstrzygnięcie tej kwestii wystąpiła do organu podatkowego.


ZDANIEM IZBY SKARBOWEJ:

Organ podatkowy w wydanej interpretacji wskazał, że dokonując podatkowej oceny poniesionych przez spółkę wydatków należy rozstrzygnąć, czy nie mieszczą się one w zakresie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o pdop. Tym samym trzeba zbadać, czy zorganizowanie tej imprezy miało kształtować popyt na produkty spółki, poprzez zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do ich nabywania - czyli czy nosiło znamiona reklamy, czy też miało służyć przede wszystkim budowaniu relacji z partnerami handlowymi i wywołaniu jak najlepszego wrażenia - czyli czy miało charakter reprezentacji. W tym drugim przypadku wydatki poniesione na organizację imprezy byłyby wyłączone z kosztów podatkowych w oparciu o przywołany przepis.

Impreza, co do zasady, została zorganizowana nie dla konkretnych podmiotów, lecz była skierowana do szerszego kręgu odbiorców, tj. kontrahentów spółki, potencjalnych klientów, pracowników spółki wraz z ich rodzinami oraz władz lokalnych. Nie bez znaczenia jest również, zdaniem fiskusa, fakt, że w związku z tą imprezą zorganizowano konferencję prasową oraz nakręcono film promocyjny dotyczący nowego zakładu. Wszystkie te okoliczności wskazują na to, że celem tej imprezy była szeroko rozumiana promocja i reklama. W konsekwencji wydatki spółki na ten cel mogą, w opinii organu podatkowego, obciążać firmowe koszty podatkowe pod warunkiem należytego ich udokumentowania. Z dokumentacji powinna wynikać nie tylko wysokość wydatków, ale także promocyjno-reklamowy charakter tej imprezy, dzięki czemu możliwe będzie wykazanie racjonalności i celowości ich poniesienia.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 grudnia 2016 r., nr 2461-IBPB-1-1.4510.348.2016.1.NL)

 Komentarz redakcji 

Jeśli celem imprezy organizowanej przez firmę jest szeroko rozumiana promocja skierowana do zróżnicowanego kręgu odbiorców, to wydatki na jej organizację mogą stanowić koszty podatkowe. Gdy bowiem podejmowane działania zmierzają do zwiększenia rozpoznawalności firmy na rynku, poznania oferowanych produktów i ich zalet, to w efekcie mogą realnie wpływać na zwiększenie zainteresowania nimi, zachęcać do współpracy i tym samym mieć wpływ na przychody firmy. Jeżeli jednak celem imprezy jest wyłącznie świętowanie w ściśle określonym gronie kontrahentów, wówczas organy podatkowe mogą uznać, że wydatki na jej zorganizowanie stanowią wyłączone z kosztów wydatki reprezentacyjne.

 Więcej na stronie www.PodatekDochodowy.pl - sprawdź!
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60