reprezentacja i reklama, koszty reprezentacji, koszty reklamy
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017

Ogólne zasady ewidencji księgowej kosztów reprezentacji i reklamy

Koszty reprezentacji i reklamy zalicza się w ewidencji księgowej do kosztów działalności operacyjnej jednostki i ujmuje na koncie 40 "Koszty według rodzajów" lub koncie zespołu 5.

Jednostka nie ma przy tym ustawowego obowiązku wyodrębniania w swoich księgach rachunkowych kosztów reprezentacji i reklamy. Koszty te nie są bowiem wymienione w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości w ramach kosztów działalności operacyjnej. Jednostka może ustalić w zakładowym planie kont (stanowiącym załącznik do dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę do stosowania zasady rachunkowości, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości), iż zarówno koszty reprezentacji, jak i reklamy ujmuje np. na koncie 40-6 "Pozostałe koszty rodzajowe" bądź też może stosować do ich ewidencji oddzielne konta analityczne, np. 40-7 "Koszty reklamy" oraz 40-8 "Koszty reprezentacji". Może również ujmować je na koncie 40-1 "Zużycie materiałów i energii" (w przypadku przekazania materiałów na cele reprezentacji lub reklamy), czy też na koncie 40-2 "Usługi obce" (w przypadku zakupu usług obcych na potrzeby reprezentacji lub reklamy).

Należy jednak pamiętać, iż ewidencja rachunkowa powinna być prowadzona w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za dany rok. Zasadne jest więc wyodrębnienie w ramach kosztów rodzajowych odrębnych kont analitycznych dotyczących kosztów reklamy, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, oraz kosztów reprezentacji, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (nie podlegają one uwzględnieniu w rachunku podatkowym).

W jednostkach prowadzących ewidencję kosztów podstawowej działalności operacyjnej na kontach zespołu 5 koszty reklamy i reprezentacji ujmuje się odpowiednio:

1) koszty reklamy - na koncie 52-7 "Koszty sprzedaży",

2) koszty reprezentacji - na koncie 55 "Koszty zarządu".

Jeśli w ramach kont zespołu 5 jednostka nie wyodrębnia kosztów sprzedaży, to zarówno koszty reprezentacji, jak i reklamy księguje na koncie 55 "Koszty zarządu", w ramach którego może wyodrębnić konta analityczne dotyczące tych kosztów.


Przykład

I. Założenia:

  1. Jednostka prowadząca działalność usługową zamówiła reklamę swoich usług. Faktura dokumentująca zakup usługi reklamy wyniosła: 2.583 zł, w tym VAT: 483 zł.
     
  2. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5, a koszty reklamy ujmuje na koncie 40-7 "Koszty reklamy" oraz równolegle na koncie 52-7 "Koszty sprzedaży".

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - faktura dokumentująca zakup usługi reklamy:      
   a) wartość faktury w kwocie brutto 2.583 zł 30 21
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 483 zł 22-1 30
   c) zaliczenie usługi w ciężar kosztów rodzajowych: 2.583 zł - 483 zł =  2.100 zł 40-7 30
   oraz równoległe obciążenie kosztów zespołu 5 2.100 zł 52-7 49

III. Księgowania:

Ogólne zasady ewidencji księgowej kosztów reprezentacji i reklamy

 Więcej na stronie www.PodatekDochodowy.pl - sprawdź!
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60