reprezentacja i reklama, koszty reprezentacji, koszty reklamy
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019

Wyodrębnienie kosztów reprezentacji i reklamy w zakładowym planie kont i ogólne zasady ich ewidencji

W ewidencji księgowej koszty reprezentacji i reklamy kwalifikuje się do kosztów działalności operacyjnej jednostki i w ramach kosztów rodzajowych ujmuje je na koncie 40-9 "Pozostałe koszty rodzajowe" lub na specjalnie do tego przeznaczonym koncie 40-7 "Koszty reprezentacji i reklamy". W przypadku przekazania materiałów na cele reprezentacji lub reklamy, koszty te można zaewidencjonować na koncie 40-1 "Zużycie materiałów i energii", a w przypadku zakupu usług obcych - na koncie 40-2 "Usługi obce". Z kolei w jednostkach stosujących do ewidencji kosztów podstawowej działalności operacyjnej konta zespołu 5, koszty reprezentacji ujmuje się na koncie 55 "Koszty zarządu", a koszty reklamy na koncie 52-7 "Koszty sprzedaży". W sytuacji gdy jednostka nie wyodrębnia kosztów sprzedaży, koszty reklamy księguje, tak jak koszty reprezentacji, na koncie 55 "Koszty zarządu". Sposób ewidencji kosztów reprezentacji i reklamy powinien wynikać z zasad (polityki) rachunkowości danej jednostki.

Niezależnie od tego na jakim koncie syntetycznym dana jednostka ujmuje koszty reprezentacji i reklamy ważne jest, aby w ewidencji księgowej wyodrębniła konta analityczne dotyczące kosztów reklamy i kosztów reprezentacji, odpowiednio jako kosztów stanowiących i niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. Wynika to z faktu, że ewidencja rachunkowa powinna być prowadzona w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za dany rok. Przykładowo można wyodrębnić konta analityczne 40-7/0 "Koszty reprezentacji" i 40-7/1 "Koszty reklamy".

Ewidencja księgowa kosztów reprezentacji i reklamy na kontach zespołu 4 i 5

1. Wartość netto kosztów reprezentacji i reklamy:
      - Wn konto 40-9 "Pozostałe koszty rodzajowe" lub 40-7/0 "Koszty reprezentacji"
          i 40-7/1 "Koszty reklamy",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu"
   oraz równolegle:
      - Wn konto 52-7 "Koszty sprzedaży", 55 "Koszty zarządu",
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Co do zasady, nakłady poniesione na reprezentację i reklamę odnosi się w koszty okresu, w którym zdarzenia te miały miejsce. Wynika to z zasady memoriału określonej w ustawie o rachunkowości, która mówi, że w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty (por. art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Jeśli przykładowo wydatki na reklamę zostały poniesione w 2019 r. i w tym samym roku odbędzie się kampania reklamowa, to koszty reklamy będą w całości kosztami 2019 r., nawet w sytuacji, gdy kampania dotyczy towarów, które zostaną sprzedane dopiero w 2020 r.

Jednak w określonych przypadkach koszty reklamy mogą podlegać aktywowaniu poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Może to nastąpić w sytuacji, gdy usługa reklamy zostanie wykonana w roku następującym po roku, w którym zostały na nią poniesione koszty. Przykładem mogą tu być poniesione w danym roku obrotowym wydatki na targi branżowe, które odbędą się w przyszłym roku obrotowym. Koszty takie zostaną wówczas ujęte w ewidencji bilansowej za pośrednictwem konta 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów". Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów mogą następować stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia powinien być uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności (por. art. 39 ust. 3 ustawy o rachunkowości). Jeżeli koszty reklamy stanowią dla jednostki istotną wartość, to można rozliczać je w czasie co miesiąc. Natomiast jeśli nie stanowią istotnej kwoty, czyli nie mają znaczącego wpływu na rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej, finansowej i na wynik finansowy, to jednostka może, na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, zastosować uproszczenie i koszty te rozliczać w czasie w kwotach odnoszących się do danego roku obrotowego. W takiej sytuacji kwotę dotyczącą bieżącego roku obrotowego ujmuje się w ewidencji księgowej w momencie jej poniesienia, z kolei kwotę dotyczącą następnego roku - jednorazowo w styczniu następnego roku. Warto pamiętać, że jedynie w szczególnej sytuacji, gdy koszt taki jest mało istotny, uznaje się za dopuszczalne uproszczenie polegające na jednorazowym odpisaniu w koszty całego wydatku.

Indeks księgowań Obszerna baza przykładów ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych dostępna jest w serwisie
www.indeksksiegowan.pl

Ewidencja księgowa kosztów reprezentacji i reklamy dotyczących przyszłych okresów
sprawozdawczych w jednostce stosującej konta zespołu 4 i 5

1. Wartość netto kosztów reprezentacji i reklamy:
      - Wn konto 40-9 "Pozostałe koszty rodzajowe" lub 40-7/0 "Koszty reprezentacji"
         i 40-7/1 "Koszty reklamy",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".
2. Przeniesienie kosztów do rozliczenia w czasie:
      - Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".
3. Zaliczenie kosztów do okresu, którego dotyczą:
      - Wn konto 52-7 "Koszty sprzedaży" lub 55 "Koszty zarządu",
      - Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

www.ReprezentacjaiReklama.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekDochodowy.pl - sprawdź!
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.